Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Ηλιακός θερμοσίφωνας

Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε τον πιο διαδεδομένο τύπο ηλιακού θερμικού συστήματος, τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, λόγω των κατασκευαστικών του περιορισμών, χρησιμοποιείται για τη μερική θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης μιας κατοικίας.

Το boiler του ηλιακού θερμοσίφωνα έχει ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση, ενώ μπορεί να συνδυασθεί με άλλη πηγή θέρμανσης όπως λέβητα, είτε αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, ώστε να καλύπτεται η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κατά τις ημέρες χωρίς μεγάλη ηλιοφάνεια.

Για καλύτερη απόδοση χρησιμοποιείται ηλιακό θερμικό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας.