Αντλία Θερμότητας ή Λέβητας Πετρελαίου

Υπεροχή σε θεωρία και πράξη

Μια σύγκριση μεταξύ ενός συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και ενός με λέβητα πετρελαίου είναι αρκετή για να αποδείξει και με λεπτομέρειες την υπεροχή αλλά και την αιτία επιλογής χιλιάδων ανθρώπων εδώ και 40 χρόνια.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 • Χαμηλός βαθμός απόδοσης, λόγω των απωλειών κατά την καύση. Συγκεκριμένα, σε καινούριας τεχνολογίας καυστήρα πετρελαίου, ο βαθμός απόδοσης περιορίζεται στο 93% ενώ, εάν υπάρχει και τεχνολογία συμπύκνωσης, μπορεί να ανέλθει έως 110 % περίπου.
 • Συνεχώςαυξανόμενες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου.
 • Απαιτείται συντήρηση του καυστήρα και καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου σε ετήσια βάση.
 • Είναι απαραίτητη η κατασκευή καμινάδας.
 • Στην περίπτωση του πετρελαίουπροπληρώνουμεγια μία ποσότητα καυσίμου που θα χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά.
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα κρατικής επιχορήγησης.

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 • Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης, εφόσον χρησιμοποιείται κατά 75% ενέργεια που παρέχεται δωρεάν από το περιβάλλον. Οι αντλίες θερμότητας νέας τεχνολογίας έχουν βαθμό απόδοσης που ξεπερνάει το 400%.
 • Οι τιμές για την καθαρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασαν πολύ μικρή άνοδο το 2012 η οποία, λόγω της πολύ μικρής κατανάλωσης</strong της αντλίας θερμότητας, ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη.
 • Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου.
 • Απαιτείται συντήρηση του καυστήρα και καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου σε ετήσια βάση.
 • Ο έλεγχος / συντήρηση ενός συστήματος με αντλία θερμότητας είναι παρόμοια με αυτά ενός κλιματιστικού.
 • Πληρώνουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αφού πρώτα έχει καταναλωθεί.
 • Υπάρχει η δυνατότητα κρατικής επιχορήγησηςεπιχορήγησης.

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 • Υψηλές εκπομπές CO2 στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον των ελληνικών πόλεων.
 • Επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του πετρελαίου.

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 • Μηδενικές εκπομπές CO2 σε τοπικό επίπεδο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 • Επιβάρυνση του περιβάλλοντος της κατοικίας λόγω οσμών.
 • Βρωμιά και σχηματισμός κάπνας.
 • Ύπαρξη φλόγας και μεγάλης ποσότητας καυσίμου στην κατοικία.

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 • Δεν υπάρχει καύση και συνεπώς η λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι πλήρως άοσμη.
 • Λειτουργία χωρίς εκπομπή κάπνας, βρωμιάς, σκόνης.
 • Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν χωρίς πίεση και χωρίς να γίνεται καύση.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 • Πιθανές μελλοντικές δυσκολίες στην προμήθεια ορυκτών καυσίμων, συνεχείς ανατιμήσεις.
 • Εξάρτηση από εισαγωγές.

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 • Περισσότερο εξασφαλισμένη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της χρησιμοποίησης λιγνίτη.

Αντλίες Θερμότητας

DAIKIN Altherma

LG

Mitsubishi Electric

Εκτίμηση & Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Κατανοώντας τις ανάγκες σας, βρίσκουμε την πιο συμφέρουσα λύση για εσάς!

Κόστος μιας Αντλίας Θερμότητας

Συχνές Ερωτήσεις για Αντλίες Θερμότητας