Συχνές Ερωτήσεις για τις Αντλίες Θερμότητας

 1. Με τι είδους ενέργεια λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας;
 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες των αντλιών θερμότητας;
 3. Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες, ποια αποτελεί την καλύτερη επιλογή;
 4. Μπορούν όλες οι αντλίες θερμότητας να παράγουν κρύο νερό;
 5. Τι ορίζεται ως βαθμός απόδοσης για μία αντλίας θερμότητας;
 6. Η ισχύς και ο βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας είναι σταθερά;
 7. Ποιος χώρος είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας;
 8. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας αντλίας θερμότητας τεχνολογίας inverter;
 9. Πόσο κοστίζει μία αντλία θερμότητας;
 10. Λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας με φυσικό αέριο;
 11. Με ποιον τρόπο υπολογίζεται η ισχύς της αντλίας θερμότητας για τη θέρμανσης μίας κατοικίας;
 12. Είναι απαραίτητο οι αντλίες θερμότητας να συνδυασθούν με λέβητα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου;
 13. Η ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση σε ορισμένες αντλίες θερμότητας καταναλώνει πολλή ενέργεια;
 14. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντλίες θερμότητας για κλιματισμό;
 15. Μέχρι ποιο μέγεθος κατοικίας μπορεί να θερμανθεί με αντλία θερμότητας.
 16. Συνδυάζονται οι αντλίες θερμότητας με την ηλιακή ενέργεια;

1. Με τι είδους ενέργεια λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας;

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας για τη λειτουργία μίας αντλίας θερμότητας προέρχεται δωρεάν από το περιβάλλον ενώ το υπόλοιπο είναι ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο.

2. Ποιες είναι οι κατηγορίες των αντλιών θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Βάσει της δυνατότητας να παράγουν ζεστό και κρύο νερό:

 • Αντλίες θερμότητας μόνο ψύξης (ψύκτες)
 • Αντλίες θερμότητας μόνο θέρμανσης
 • Αντλίες θερμότητας ψύξης-θέρμανσης

Β) Βάσει της ενέργειας που καταναλώνουν:

 • Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας
 • Αντλίες θερμότητας με φυσικό αέριο

Γ) Ανάλογα με τη μορφή του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται:

 • Μονοφασικές αντλίες θερμότητας (απαιτούν τάση 230 V)
 • Τριφασικές αντλίες θερμότητας (απαιτούν τάση 400 V)

Δ) Ανάλογα με την τεχνολογία του συμπιεστή τους:

 • Inverter (μεταβαλλόμενης ισχύος ανάλογα με τη ζήτηση)
 • On-off (σταθερής ισχύος, η οποία διοχετεύεται συνεχώς σε ένα δοχείο αδρανείας. Μόλις θερμανθεί είτε ψυχθεί αυτό το δοχείο, βγαίνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να υπάρξει πάλι ζήτηση)

Ε) Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους:

 • Αντλίες θερμότητας monoblock, στις οποίες όλα τα επιμέρους συστήματα (συμπιεστής, εναλλάκτης θερμότητας, ανεμιστήρες κ.α.) είναι τοποθετημένα σε ένα μηχάνημα, το οποίο τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο.
 • Αντλίες θερμότητας διαιρετού τύπου (split), στις οποίες ορισμένα συστήματα βρίσκονται στο εξωτερικό μηχάνημα (συμπιεστής, ανεμιστήρες κ.α.) και ορισμένα στο εσωτερικό (εναλλάκτης θερμότητας, κυκλοφορητής κ.α.).

ΣΤ) Ανάλογα με τη θερμοκρασία ζεστού νερού που μπορούν να παράγουν:

 • Αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών
 • Αντλίες θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών
 • Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών

Σημειώνεται πως μόνο οι αντλίες θερμότητας μεσαίων και υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουν τη δυνατότητα παραγωγής κρύου νερού για εφαρμογές ψύξης./

Ζ) Ανάλογα με το μέσο το οποίο εκμεταλλεύονται για να μας δώσουν δωρεάν ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε:

 • Αέρος-νερού, οι οποίες εκμεταλλεύονται την ενέργεια που υπάρχει αποθηκευμένη στο φυσικό περιβάλλον (αέρας) και, μέσω της κατάλληλης διάταξης, τη μετατρέπουν σε ζεστό νερό για τη θέρμανση της κατοικίας μας.
 • Νερού-νερού (γεωθερμικές), οι οποίες εκμεταλλεύονται τη θερμοκρασία του νερού στο υπέδαφος, η οποία είναι σταθερή όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

3. Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες, ποια αποτελεί την καλύτερη επιλογή;

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αντλιών θερμότητας υπάρχουν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες του καταναλωτή.

Οι έμπειροι Μηχανικοί της εταιρείας μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την αντλία θερμότητας που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

4. Μπορούν όλες οι αντλίες θερμότητας να παράγουν κρύο νερό;

Οι αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών έχουν τη δυνατότητα αντιστροφής του κύκλου λειτουργίας τους και επομένως μπορούν να παράγουν και κρύο νερό, είτε είναι αέρος-νερού είτε γεωθερμικές. Το νερό αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει το ενδοδαπέδιο σύστημα, οπότε κάνουμε λόγω για δροσισμό, είτε να τροφοδοτήσει μονάδες fan coil, ώστε να επιτύχουμε πλήρη κλιματισμό ενός χώρου.

Οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν κρύο νερό.

5. Τι ορίζεται ως βαθμός απόδοσης για μία αντλίας θερμότητας;

Ως βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας ορίζεται ο λόγος της ενέργειας που αποδίδει προς την ενέργεια που εκείνη τη στιγμή καταναλώνει. Για παράδειγμα, εάν μία αντλία θερμότητας αποδίδει προς τη θέρμανση 16 kW αλλά καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια 4 kW έχει βαθμό απόδοσης ίσο με 4.

Ο βαθμός απόδοσης κατά τη λειτουργία της θέρμανσης ονομάζεται COP (Coefficient Of Performance) ενώ κατά τη λειτουργία δροσισμού ονομάζεται EER (Energy Efficiency Ratio).

6. Η ισχύς και ο βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας είναι σταθερά;

Όσον αφορά τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, τόσο η ισχύς όσο και ο βαθμός απόδοσής τους είναι σχεδόν σταθερά εφόσον η θερμοκρασία του νερού στο υπέδαφος παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας αέρος-νερού, η ισχύς και ο βαθμός απόδοσής τους εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία καθώς και από τη θερμοκρασία του ζεστού νερού που τους ζητάμε να παράξουν. Βάσει του διεθνούς προτύπου, κατά τη λειτουργία της θέρμανσης, η ονομαστική ισχύς και ο βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας ορίζονται για εξωτερική θερμοκρασία 7oC. Αντίστοιχα, κατά τη λειτουργία του δροσισμού, η ονομαστική ισχύς και ο βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας ορίζονται για εξωτερική θερμοκρασία 35oC και παραγωγή κρύου νερού 18oC.

7. Ποιος χώρος είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας;

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας εγκαθίστανται σε εσωτερικό βοηθητικό χώρο της κατοικίας και απλά συνδέονται με το γεωθερμικό πεδίο (γεωεναλλάκτες) καθώς και με την εγκατάσταση θέρμανσης/κλιματισμού της κατοικίας.

Οι αντλίες θερμότητας αέρος-νερού, εάν αποτελούνται από μία μονάδα (monoblock) εγκαθίστανται εξολοκλήρου σε εξωτερικό χώρο, ενώ εάν είναι διαιρετού τύπου (split), η μία μονάδα εγκαθίσταται σε εξωτερικό και η άλλη σε εσωτερικό χώρο. Οι δύο μονάδες ενώνονται μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις.

8. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας αντλίας θερμότητας τεχνολογίας inverter;

Οι αντλίες θερμότητας με τεχνολογία inverter έχουν συμπιεστή μεταβλητών στροφών, που προσαρμόζεται στην εκάστοτε ζήτηση για παραγωγή ζεστού είτε κρύου νερού. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα χώρο και επομένως υπάρχει μικρότερη ζήτηση για ζεστό είτε κρύο νερό στο σύστημα, ο συμπιεστής λειτουργεί σε μικρότερο ποσοστό, καταναλώνοντας έτσι λιγότερη ενέργεια και παράγοντας λιγότερο θόρυβο.

9. Πόσο κοστίζει μία αντλία θερμότητας;

Διαβάστε εδώ για το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας. Το παράδειγμα αφορά την θέρμανση κατοικίας επιφάνειας 180m2 Αθήνας.

10. Λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας με φυσικό αέριο;

Όλοι οι τύποι αντλιών θερμότητας (αέρος-νερού, γεωθερμικές κ.α.) διαθέτουν συμπιεστές οι οποίοι λειτουργούν κατά κύριο λόγο με ηλεκτρική ενέργεια. Για ειδικές εφαρμογές και κυρίως για βιομηχανική χρήση διατίθενται τελευταία στην αγορά αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με φυσικό αέριο ως καύσιμη ύλη. Οι αντλίες αυτές έχουν επίσης μικρή ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία ορισμένων βοηθητικών συστημάτων τους.

11. Με ποιον τρόπο υπολογίζεται η ισχύς της αντλίας θερμότητας για τη θέρμανσης μίας κατοικίας;

Για τον υπολογισμό της ισχύος που απαιτείται να έχει μία αντλία θερμότητας ώστε να καλύψει τη θέρμανσης μίας κατοικίας απαιτείται μηχανολογική μελέτη στην οποία λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι, όπως η τοποθεσία της κατοικίας, η επιφάνεια των θερμαινόμενων χώρων, η μόνωση των δομικών στοιχείων κ.α..

Το μελετητικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει να ετοιμάσει τη μελέτη για την κατοικία σας. Το κόστος είναι μικρό και, στην περίπτωση που προχωρήσει η συνεργασία μας, το κόστος για τη μελέτη επιστρέφεται.

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένας προσεγγιστικός τρόπος υπολογισμού της ισχύος μίας αντλίας θερμότητας, ο οποίος προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Νεόδμητη κατοικία με καλές μονώσεις και ενδοδαπέδια θέρμανση Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων κατοικίας (m2) x 0,08 kW
Παλαιά κατοικία με μέτριες μονώσεις και ενδοδαπέδια θέρμανση Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων κατοικίας (m2) x 0,09 kW
Νεόδμητη κατοικία με καλές μονώσεις και σώματα καλοριφέρ Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων κατοικίας (m2) x 0,1 kW
Παλαιά κατοικία με μέτριες μονώσεις και σώματα καλοριφέρ Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων κατοικίας (m2) x 0,14 kW

Παραδείγματα:

 • Για νεόδμητη κατοικία με καλές μονώσεις, επιφάνειας 150 m2 σύστημα θέρμανσης απαιτείται αντλία θερμότητας ισχύος: 150 x 0,08 = 12 kW
 • Για παλαιότερη κατοικία με μέτριες μονώσεις, επιφάνειας 110 m2, με σώματα καλοριφέρ, απαιτείται αντλία θερμότητας ισχύος: 110 x 0,14 = 15,4 kW

12. Είναι απαραίτητο οι αντλίες θερμότητας να συνδυασθούν με λέβητα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου;

Σε μία καινούρια κατοικία, η αντλία θερμότητας που εγκαθίσταται υπολογίζεται να καλύπτει μόνη της τις ανάγκες θέρμανσης. Θα πρέπει ωστόσο να έχει υπολογισθεί σωστά η ισχύς τους ώστε να είναι επαρκής ακόμα και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι αντλίες θερμότητας δεν έχουν σταθερή ισχύ.

Η ονομαστική θερμική ισχύς τους (π.χ. 14 kW είτε 16 kW) έχει μετρηθεί για εξωτερική θερμοκρασία 7 oC και μπορεί να είναι μεγαλύτερη (όταν επικρατεί υψηλότερη θερμοκρασία) είτε μικρότερη (όταν επικρατεί χαμηλότερη θερμοκρασία).

Όταν λοιπόν επιλέγεται το μέγεθος μίας αντλία θερμότητας υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Α) Να επιλεγεί μία αντλία θερμότητας μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος, η οποία να αποδίδει την απαιτούμενη ισχύ σε θερμοκρασία -5oC (ελάχιστη αναμενόμενη θερμοκρασία).

Β) Να επιλεγεί μία αντλία θερμότητας που θα έχει ονομαστική ισχύ ίση με την απαιτούμενη θερμική ισχύ σε συνήθεις θερμοκρασίες. Η επιπλέον ισχύς που θα απαιτηθεί στις πολύ χαμηλές εξωτερικές συνθήκες μπορεί να δοθεί είτε από κάποιον λέβητα που θα συνδεθεί είτε από την ηλεκτρική αντίσταση μικρής ισχύος που έχουν συνήθως ενσωματωμένη οι αντλίες θερμότητας.

Εάν πρόκειται για αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης και ο λέβητας είναι σε καλή κατάσταση, τότε μπορεί να επιλεγεί αντλία θερμότητας που θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης έως περίπου 5oC εξωτερική θερμοκρασία. Σε χαμηλότερη θερμοκρασία θα ενεργοποιείται αυτόματα ο λέβητας, ώστε να υποβοηθάει την αντλία θερμότητας.

13. Η ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση σε ορισμένες αντλίες θερμότητας καταναλώνει πολλή ενέργεια;

Ο ρόλος της ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης που διαθέτουν πολλοί τύποι αντλιών θερμότητας είναι να προσφέρει την επιπλέον θερμική ισχύ που απαιτείται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.

Η επιλογή της βέλτιστης ισχύος για μία αντλία θερμότητας γίνεται βάσει μελέτης από το ειδικό τμήμα της εταιρείας μας. Εάν επιλεγεί μία αντλία θερμότητας μεγαλύτερης ισχύος θα είναι ακριβότερη η τιμή αγοράς της και δε θα την εκμεταλλευόμαστε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν επιλεγεί μία αντλία θερμότητας μικρότερης ισχύος, αυτή θα λειτουργεί συχνά στα όριά της, δε θα παρέχει τα οφέλη της τεχνολογίας inverter ενώ η ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση θα λειτουργεί για αρκετές ώρες.

14. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντλίες θερμότητας για κλιματισμό;

Οι περισσότερες αντλίες θερμότητας μπορούν να παράξουν κρύο νερό εκτός από ζεστό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κλιματισμό των χώρων ενός κτηρίου.

Συγκεκριμένα, εάν η κατοικία διαθέτει ενδοδαπέδιο σύστημα, μπορεί αυτό να τροφοδοτηθεί με κρύο νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να επιτύχουμε έτσι το δροσισμό των χώρων του.

Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα κλιματισμού, θα πρέπει η αντλία θερμότητας να συνδεθεί με μονάδες fan coil. Τα μηχανήματα αυτά αποτελούνται από έναν εναλλάκτη που διαρρέεται από κρύοι νερό και έναν ανεμιστήρα που διοχετεύει τον αέρα στο εσωτερικό της κατοικίας.

Οι μονάδες fan coil μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά τόσο για τον κλιματισμό όσο και για τη θέρμανση χώρων. Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν εμφανή, στο δάπεδο ή τον τοίχο, είτε κρυφά, μέσα σε ψευδοροφές και έπιπλα.

15. Μέχρι ποιο μέγεθος κατοικίας μπορεί να θερμανθεί με αντλία θερμότητας.

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας αέρος-νερού, οι οποίες είναι οι πλέον συνηθισμένες, η εταιρεία μας προτείνει μοντέλα που έχουν βαθμό απόδοσης (COP) μεγαλύτερο από 3 και είναι τεχνολογίας inverter. Η μέγιστη θερμική ισχύς που αποδίδουν ανέρχεται σε 32 kW.

Μία μεγάλη κατοικία, επιφάνειας π.χ. 700 m2, απαιτεί θερμική ισχύ περίπου 60 kW. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να συνδυασθούν δύο είτε περισσότερες αντλίες θερμότητας μικρότερης ισχύος.

16. Συνδυάζονται οι αντλίες θερμότητας με την ηλιακή ενέργεια;

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να συνδυασθεί με τις αντλίες θερμότητας, προσφέροντας πολύ καλά αποτελέσματα.

Ένα απλό κεντρικό ηλιακό σύστημα με 2 έως 4 ηλιακούς συλλέκτες μπορεί να καλύψει εξολοκλήρου την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μίας κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφήνοντας την αντλία θερμότητας να φροντίζει μόνο για τη θέρμανση είτε την ψύξη των χώρων.

Εάν πρόκειται για ηλιοθερμικό σύστημα με περισσότερους συλλέκτες, αυτό μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό και στη θέρμανση της κατοικίας, που έχει ως αποτέλεσμα πιο περιορισμένη χρήση της αντλίας θερμότητας.