Αντλία Θερμότητας vs Λέβητα Πετρελαίου

Υπεροχή σε θεωρία και πράξη

Μια σύγκριση μεταξύ ενός συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και ενός με λέβητα πετρελαίου είναι αρκετή για να αποδείξει και με λεπτομέρειες την υπεροχή αλλά και την αιτία επιλογής χιλιάδων ανθρώπων εδώ και 40 χρόνια.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Χαμηλός βαθμός απόδοσης λόγω των απωλειών κατά την καύση.

Συγκεκριμένα, σε καινούριας τεχνολογίας καυστήρα πετρελαίου, ο βαθμός απόδοσης περιορίζεται στο 93% ενώ, εάν υπάρχει και τεχνολογία συμπύκνωσης, μπορεί να ανέλθει έως 110 % περίπου

Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης, εφόσον χρησιμοποιείται κατά 75% ενέργεια που παρέχεται δωρεάν από το περιβάλλον.

Οι αντλίες θερμότητας νέας τεχνολογίας έχουν βαθμό απόδοσης που ξεπερνάει το 400%

Συνεχώς αυξανόμενες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου Οι τιμές για την καθαρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασαν πολύ μικρή άνοδο το 2012 η οποία, λόγω της πολύ μικρής κατανάλωσης της αντλίας θερμότητας, ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη
Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου
Απαιτείται συντήρηση του καυστήρα και καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου σε ετήσια βάση Ο έλεγχος / συντήρηση ενός συστήματος με αντλία θερμότητας είναι παρόμοια με αυτά ενός κλιματιστικού
Είναι απαραίτητη η κατασκευή καμινάδας Δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή καμινάδας
Στην περίπτωση του πετρελαίου προπληρώνουμε για μία ποσότητα καυσίμου που θα χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά Πληρώνουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αφού πρώτα έχει καταναλωθεί
Δεν υπάρχει δυνατότητα κρατικής επιχορήγησης Υπάρχει η δυνατότητα κρατικής επιχορήγησης
ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Υψηλές εκπομπές CO2 στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον των ελληνικών πόλεων Μηδενικές εκπομπές CO2 σε τοπικό επίπεδο
Επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του πετρελαίου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Επιβάρυνση του περιβάλλοντος της κατοικίας λόγω οσμών Δεν υπάρχει καύση και συνεπώς η λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι πλήρως άοσμη
Βρωμιά και σχηματισμός κάπνας Λειτουργία χωρίς εκπομπή κάπνας, βρωμιάς, σκόνης
Ύπαρξη φλόγας και μεγάλης ποσότητας καυσίμου στην κατοικία Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν χωρίς πίεση και χωρίς να γίνεται καύση
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Πιθανές μελλοντικές δυσκολίες στην προμήθεια ορυκτών καυσίμων, συνεχείς ανατιμήσεις Περισσότερο εξασφαλισμένη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της χρησιμοποίησης λιγνίτη
Εξάρτηση από εισαγωγές