Προηγμένη μέθοδος Ξηράς Δόμησης REHAU με καρφωτό Παρκέ

Για τη θέρμανση αυτής της παραθαλάσσιας κατοικίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ξηράς δόμησης REHAU σε συνδυασμό με καρφωτό παρκέ.

Για τη δημιουργία πολλών ζωνών θέρμανσης σε κάθε επίπεδο εγκαστάθηκαν ηλεκτροθερμικοί μηχανισμοί ρύθμισης των κυκλωμάτων του συστήματος.